Tilbage

SLÆGTER fra HARDSYSSEL
med rødder og grene
SLÆGTERNE

LINKS


Hardsyssel, en middelalderlig administrativ inddeling af Vestjylland, omfattende otte herreder mellem Limfjorden og Skjern Å. Harsyssel, der havde næsten samme udstrækning som den nu nedlagte Ringkøbing Amtskommune, består overvejende af sandede bakkeøer og hedesletter, der helt frem til 1900-tallet var dækket af hede; kun langs vandløbene længst mod nord i det unge morænelandskab fandtes større, gamle landbrugsarealer.


Hardsyssels herreder.
Det er bondefamilier fra Hardsyssel, der er udgangspunktet for denne "slægtshistorie". Hvor alle tidligere boede i og hele livet arbejde inden for landbruget i Hardsyssel, da er der i løbet af de seneste godt 100 år - blot tre generationer - sket store forandringer.

I dag har de samme slægter fået nyt blod udefra, er flyttet til andre egne af landet, ja mange langt væk fra Danmark, og i dag er det langt de færreste, der stadig virker inden for landbruget.

Hvis du har slægtninge, der stammer fra Skodborg, Vandfuld, Ulfborg eller Hammerum herred, så vil du måske finde dem, såfremt du søger videre på de tilknyttede sider, hvor der er navneindex for de familier, som disse hjemmesider fortæller om.

Ønsker du at vide lidt om personen bag disse hjemmesider, kan du klikke her .
God fornøjelse!


Hit Counter by Digits